När naturen levererar kvalitet
– då gör vi det också!

Vi sätter en ära i att tillverka en välgjord och vacker bänkskiva under noggrann kvalitetskontroll. Det här är vad kvalitet betyder för oss i vardagen:

Materialval: Vi arbetar bara med speciellt utvald sten av så kallad ”Klass 1”, den högsta klassificeringen. Det ger en sten med homogent mönster och jämn nyans.

Spårbarhet: Vi vet var vår sten kommer ifrån och vilka som har arbetat med den i de olika stegen i förädlingskedjan. Bohusgraniten t.ex. bryts bara några kilometer ifrån Sannäs.

Förstärkning: Sten är ett starkt material men trots det kan utsatta partier behöva förstärkas. Vi vet när sådana förstärkningar behövs för att minska risken för skador på skivan under transport, montering och alla de år bänkskivan kommer att vara i bruk. Som exempel är alla våra urtag förstäkta.

Kalibrering: Alla bänkskivor kalibreras till samma tjocklek. Informationen sparas med ordern så att vi kan komplettera en beställning senare med bänkskivor med exakt rätt tjocklek.

Transport: Vi vill ta ansvar för den färdiga bänkskivan även efter det att den lämnat stenhuggeriet i Sannäs. Vi gör det genom att alltid leverera i säkra transportförpackningar med tydliga lyftinstruktioner.

Leveranssäkerhet: Målet är att aldrig missa en order. Det är irriterande och dyrt för alla parter. Vi levererar i tid och enligt rätt specifikation.

Lagerhållning: När alla bänkskivor tillverkas ur ett och samma block får rummet ett homogent helhetsintryck. Men det är inte alltid så lätt att se helheten innan inredningen kommit på plats. Då är det lätt att se att man skulle beställt t.ex. fönsterbänkar i samma material. Det här vet vi om. Därför lagerhåller vi skivor ur det stenblock dina bänkskivor tillverkades ur några månader efter att beställningen levererats. Så välkommen med din kompletterande beställning!

Garanti: De gånger oturen är framme kan vi tack vare vår lagerhållning ersätta reklamerade skivor med nya ur samma stenblock. Självklart alltid med högsta prioritet i både produktion och transport.